Okrem troch hlavných druhov, ktoré bežne vytáčame, máme zväčša k dispozícii ďalšie druhy, v závislosti od toho, kde naše včelstvá počas roku vykočujeme.

Sú to väčšinou medy z lesných a lúčnych oblastí s väčším podielom medu z rastlín rastúcich vo voľnej prírode (nie poľnohospodársky pestovaných).

Ponuka sa z roka na rok mení.

V posledných rokoch sa jedná hlavne o med z lokalít nachádzajúcich sa v Štiavnickych vrchoch: Med z Uhlísk, Med z Jabloňoviec. Tieto medy sa vyznačujú charakteristickou jemnou chuťou s kvetovou arómou.