V oblasti Geodézie a Katastra ponúkame nasledovné služby: 

 • Vyhotovenie geometrických plánov na účely:
  • zameranie rozostavanej stavby
  • zameranie stavby ku kolaudácii
  • zameranie prístavby
  • rozdelenie pozemku
  • zmenu hraníc pozemku
  • majetkoprávne usporiadanie
 • Zameranie pozemkov
 • Vytyčovanie polohy stavieb
 • Polohopisné a výškopisné zameranie
 • Prípravu podkladov pre tvorbu poľovných revírov alebo obnovu zmluvy o užívaní.
 • Zameranie a tvorbu 3D modelov terénu, stavieb (aj s využitím fotogrametrie),
 • Výpočet kubatúr násypov, výkopov
 • Zameranie sadania stavebných objektov

 

Disponujeme autorizáciou "Autorizovaný geodet a kartograf - Rozsah podľa §6 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z." 

a "Autorizovaný projektant pozemkových úprav v zmysle oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav (§ 25a ods. 1 Zákona NR SR 330/1991 Z. z.)".

 

Pôsobíme hlavne v okrese Levice a okolitých okresoch.

 

Pokiaľ Vás naša ponuka zaujala a máte záujem sa dozvedieť viac, prípadne ak máte záujem o inú službu z oblasti geodézie, môžete nás kontaktovať cez kontaktný formulár.