R211 11132010 224

 

V oblasti geodézie máme dlhoročné skúsenosti.

Počas tejto doby sme vyhotovili množstvo geometrických plánov, vytyčovaní hraníc pozemkov, polohopisných a výškopisných zameraní. Podielali sme sa na vytyčovaní 4 mostov rýchlostnej cesty R1, vyhotovili sme projekt pozemkových úprav, vytýčili sme malú vodnú elektráreň na rieke Hron a mnoho iných činností zo širokého spektra geodézie.

 

 

V menu si zvoľte položku o ktorej máte záujem dozvedieť sa viac.